La fallida de l'Espanya autonòmica

"No hi ha ni un sol partit d'aquests que es presenta com a gran regeneracionista que ho vulgui canviar. No en sentireu a dir ni piu"

L'economista Santiago Niño Becerra assenyala avui en una entrevista a Singular TV que les autonomies d'Andalusia i Extremadura de fet són insostenibles, perquè estan articulades a partir de la subvenció. No poden subsistir per elles mateixes, a partir dels impostos que generen, i per tant només ho aconsegueixen fer a partir d'un flux de diners extern. Aquesta és una primera distorsió que presenta l'Espanya autonòmica. N'hi ha una segona, que ha acabat d'ensorrar el projecte sorgit amb la Transició, i és que en les autonomies subsidiades a sobre s'apliquen mesures d'estalvi o de reducció de la pressió fiscal que les altres no es poden permetre. Catalunya ha quedat tan anèmica d'aquesta manera de funcionar a partir de la distorsió, sotmesa al dèficit fiscal equivalent a un 8% del seu PIB, que depèn hores d'ara del Fons de Liquiditat Autonòmica, crèdits de l'Estat que després s'han de tornar. El funcionament de l'Espanya autonòmica és el món al revés, un autèntic desgavell, la llei de la selva. I això no hi ha ni un sol partit d'aquests que es presenta com a gran regeneracionista que ho vulgui canviar. No en sentireu a dir ni piu.

 
 

Comentaris