L'autogovern en temps de crisi

"Cal tenir en compte que la pròpia Constitució atribueix genèricament a les Comunitats Autònomes la "gestió dels seus interessos"

Tot i que la crisi és global, ja sembla clar que afecta de manera desigual als diferents Estats, i que Espanya no té precisament bon pronòstic. I Catalunya tampoc. Es prenguin les mesures que es prenguin, amb molta probabilitat hi haurà gent descontenta, des d'empresaris que no obtenen prou crèdit a treballadors a qui s'ha aplicat un ERE, o col•lectius que veuran reduïdes les prestacions socials que fins ara rebien. Els Ajuntaments són el primer nivell d'administració de proximitat pel ciutadà, però les decisions econòmiques relacionades amb polítiques tributàries, creditícies o laborals són competència de l'Estat i les Comunitats Autònomes, amb un repartiment competencial que no sempre resulta clar i evident per tots els ciutadans.

Cal tenir en compte que la pròpia Constitució atribueix genèricament a les Comunitats Autònomes la "gestió dels seus interessos". El propi Tribunal Constitucional, ara en hores baixes, ha admès i avalat una interpretació amplia de l'interès autonòmic, més enllà del llistat competencial. L'Estatut d'Autonomia de 2006, amb la introducció dels drets estatutaris fa un pas endavant i decidit per assolir aquesta complitud autonòmica en tot el que afecti als catalans. El Parlament i el Govern de Catalunya com a centre de la vida política són la visualització d'aquest autogovern, la qual cosa no implica assumir competències que no els hi corresponen, però si valorar i actuar en conseqüència en relació a qualsevol decisió o iniciativa amb impacte i ressò a Catalunya.

Així, cal que tots sapiguem que l'augment de l'IVA a l'estiu afectarà tant als catalans com a les finances autonòmiques, que tenen cedit un 50% de la recaptació d'aquest impost. En una altra ordre, l'imatge del President del Govern central inaugurant el sincrotró i llargament entrevistat amb el teló de fons d'aquesta infraestructura pot fer oblidar la iniciativa i gran esforç econòmic de la Generalitat per fer realitat el que ara celebrem.

És a dir, no seria bo que la crisi aconseguís desdibuixar l'autogovern sota el miratge de que les decisions que afecten a Catalunya les pren el Govern central, sense més.

 
 

Comentaris