L'àrab a Catalunya

"La línia seguida fins ara en la política lingüística ha estat un èxit des del punt de vista del coneixement de la llengua, però és evident que no ha donat els resultats esperats pel que fa al seu ús"

Per primer cop es posa de manifest que no cal conèixer cap de les dues llengües oficials – català i castellà- per viure a Catalunya. Això ho ha posat de manifest un estudi de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat segons el qual gairebé un dos per cent dels enquestats usa habitualment l'àrab per relacionar-se a Catalunya i més d'un quatre per cent altres llengües no oficials. La mateixa enquesta revela que en cinc anys han baixat els que utilitzen els català i el castellà. La davallada ha estat de deu punts entre els catalanoparlants habituals, que ara són poc més del trenta cinc per cent, i de dos punts entre els castellanoparlants a Catalunya, que són el quaranta sis per cent. A partir d'aquestes dades el secretari de política lingüística, Bernat Joan, s'ha posat les mans al cap i ha alertat del perill de l'aparició de guetos. De fet, aquesta situació ja es dóna en alguna barris barcelonins, com el Raval. La línia seguida fins ara en la política lingüística ha estat un èxit des del punt de vista del coneixement de la llengua, però és evident que no ha donat els resultats esperats pel que fa al seu ús. La veritable força per superar els efectes de la globalització tant a fora com a casa, és dotar la llengua del prestigi cultural i social que es mereix.

 
 

Comentaris