Iguals davant la llei

"No es pot tractar de la mateixa manera una persona acusada d'enriquir-se de forma il•lícita que a un assassí o a un perillós terrorista"

El codi penal preveu penes diferents pels diversos delictes segons la seva gravetat i la seva naturalesa. És evident que no és la mateix els que afecten a la integritat física de les persones que als seus béns. En els últims temps s'han endurit les penes per delictes econòmics, i està bé que sigui així en tant que cada cop provoquen una major indignació entre la ciutadania contra els anomenats delinqüents de guant blanc. Però no es por tractar de la mateixa manera una persona acusada d'enriquir-se de forma il•lícita que a un assassí o a un perillós terrorista. El tracte que han rebut els detinguts a l'operació Pretòria ha estat indigne i absolutament desproporcionat als delictes que suposadament poden haver comés i a la seva perillositat. Tot plegat sembla fet de cara a la galeria i, si és així, caldria saber quina és la motivació d'aquesta manera de fer. En aquest cas no només està en joc l'honorabilitat d'unes persones i institucions, i en certa manera la credibilitat de la classe política, sinó també la manera d'actuar de la justícia. Si tothom és igual davant la justícia és clar que no es poden donar tractes de favor, però això significa que tampoc es permissible que ningú sigui sotmès a un escarni públic.

 
 

Comentaris