Les nostres escoles, el nostre tresor

"Vetllar pel capital social, pot esdevenir una gran contribució dels adults a l'educació, en uns moments de neguit i dificultats"

El sistema educatiu és la gran estructura d'estat, en una societat complexa i molt diversa, i amb grans reptes al damunt de la taula. El centres educatius vertebren el país, uneixen la ciutadania sense anul.lar-ne la singularitat. En el fons, el present i el futur de Catalunya es construeix escola a escola, dia a dia, arreu del territori. En moments de crisi com els actuals, n'hem de ser plenament conscients. Cap centre educatiu és sobrer, tots calen per garantir una educació de qualitat, basada en valors com: l'equitat i l'excel.lència, la innovació i el conreu de les tradicions, la inclusió i l'èxit educatiu de tothom. Hem de superar les dificultats del moment actual sense perdre cap llençol en la bugada, com diu el refrany popular.

Les nostres escoles són el nostre tresor, i el professorat n'és la clau de volta. En època de confinament es demana als educadors un sobre-esforç: han d'adaptar la metodologia de l'ensenyament i l'aprenentatge a un entorn virtual, el qual presenta alguns avantatges i múltiples inconvenients. Han de tenir en compte les circumstàncies emocionals i socioeconòmiques dels seus alumnes, en un context de gran patiment, per fer-ne l'acompanyament amb mitjans telemàtics. I no deixar ningú enrere, esprement l'enginy per aconseguir-ho. A Catalunya comptem amb Mestres amb majúscula, com deia el poeta Espriu, que assenyalen el camí a seguir en aquest àmbit.

Les famílies confinades vivim una situació d'excepcionalitat, sovint sota molta pressió. A la preocupació per la salut, s'hi afegeixen els neguits econòmics i laborals, a més de la convivència diària en un espai reduït de moltes persones amb interessos diversos. Harmonitzar el conjunt no resulta fàcil. S'ha d'activar el capital social, és a dir, la reserva de valors compartits que cohesionen els nucli de convivència. Aquella distribució de tasques domèstiques present en molts domicilis, un simple full penjat amb un imant a la nevera de la cuina, reflecteix la implicació de tothom en el benestar comú. Un seguit de petites normes, fruit de l'acord de les parts, contribuiran decididament a desenvolupar les competències socials dels infants i dels joves, fent la vida més enriquidora per als membres de la comunitat enclaustrada. Vetllar pel capital social, pot esdevenir una gran contribució dels adults a l'educació, en uns moments de neguit i dificultats.

Avui cal defensar, i més que mai, tot el nostre sistema educatiu, tots els seus centres i a tots els seus actors.

 

 

Aquest article ha estat redactat per Lluís Font i Jordi Roig, responsables d'Educació del Partit Demòcrata

 

Comentaris