Els 7 pecats de les ciutats intel·ligents

"Cal que des de la responsabilitat política més alta es tingui clar i s'entengui el que representa i beneficia a la ciutat el paradigma de la ciutat intel·ligent"

Actualment existeixen guies i fulls de ruta que donen unes primeres i molt bones indicacions del que caldria fer per esdevenir una ciutat intel·ligent. Un bon exemple és la que ja vàrem publicar el 2012 des del CTecno.

Passat el temps, i ja amb algunes experiències en marxa, comencem a veure com es desenvolupen les iniciatives a les ciutats, i també quines han avançat amb més o menys fortuna.

Podem veure com d'una teoria, podríem dir-ne clara i estructurada, es passa a l'execució. I aquí ens trobem amb molts matisos. Aquí és on, seguint amb el símil del títol, podríem dir que les ciutats esdevenen humanes i pequen. I per evitar caure en les "faltes contra la llei divina" primer cal saber quins són aquests pecats.

Des de el meu punt de vista són:

1. No tenir una voluntat política clara
Cal que des de la responsabilitat política més alta es tingui clar i s'entengui el que representa i beneficia a la ciutat el paradigma de la ciutat intel·ligent. No sempre els alcaldes tenen bona informació i formació sobre el que realment és ser una ciutat intel·ligent i quins beneficis aporta al ciutadà.

2. No tenir una estratègia consensuada
Com ja he dit algun cop aquestes iniciatives són de llarga durada, no es poden quedar en un mandat. Cal que tots els responsables polítics d'un consistori vegin com a mínim l'estratègia de la mateixa manera. Amb aquests temes no es pot fer política, entenent la seva accepció més pejorativa.

3. Optar per un vertical
Sempre hem parlat que les iniciatives d'aquests tipus han de ser transversals, no poden basar-se en solucions parcials. Podem ser la ciutat que millor gestioni l'aigua, o la llum, o les escombraries, però aleshores serem una ciutat que tindrà una gestió espavilada de l'aigua, la llum o les escombraries, però no serem una ciutat intel·ligent.

4. Voler fer-ho sols
Sempre volem inventar la roda. No cal que cada ciutat tingui el seu sistema i les seves metodologies de com abordar aquest repte. Existeixen ja recursos, tan públics com privats, que tenen les eines adequades per poder ajudar les ciutats a portar a bon terme les seves iniciatives. No entraré aquí a fer la llista de quines són, però van des d'agrupacions de municipis a fundacions i consultores especialitzades.

5. Voler córrer
Les presses mai són bones companyes de viatge, i en aquest cas encara més, ja que són temes molt complexos i que involucren tota l'activitat i nivells d'un Ajuntament. Fer-ho amb ordre i amb un plantejament clar és vital per l'èxit.

6. Pensar que és només marqueting
Si enfoquem les nostres actuacions pensant només a sortir en premsa, segurament el que farem serà llençar els diners. Si al darrere no tenim realment projectes i iniciatives que siguin sostenibles per si mateixes, que no es quedin en un pilot, no anirem enlloc.

7. No fer res: Aquest possiblement sigui el més gruixut de tots
No ens podem quedar mirant i veure passar les oportunitats que ens ofereix esdevenir una ciutat intel·ligent. Les ciutats i els ciutadans del nostre país són massa importants i claus com per no fer-ho. El nou paradigma de gestió de la ciutat intel·ligent està aquí per quedar-se.

Com diuen els Evangelis: "el que estigui lliure de pecat, que llenci la primera pedra". Tenim molt recorregut de millora. Som-hi doncs !!!

 
 

Comentaris