El meu gat fa immersió

"La cosa es va calmar totalment el 1939. Just l'endemà de l'ocupació de Barcelona per les tropes franquistes, Álvarez Arenas, va prometre que l'ensenyament canviaria encara més: "Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje, en el uso privado y familiar, no será perseguido"

No m'ho tinguin en compte, però avui deixo escriure al meu gat. La bèstia s'ho ha estat treballant i com que som anarco-conservadors via vena: la rata pel qui se la treballa. Au, vine, gat. Va, home... Ara, aquí, aquí. Au, jo vaig passant.

Hola, sóc el gat. Sí, em podeu dir "gat", així ens entenem tots de seguida. Com que no tinc estudis he decidit fer un article sobre educació. A veure si aprenc alguna cosa. Això hem vist la meva cua periscopi i jo mentre fèiem conserva d'arengada caramel·litzada.

De primer dir-vos que el segle XX va començar pels catalans molt bé. El ministre de Governació, Sr. Eduardo Dato va ser molt amable i el 1900 ens va dir unes coses que mai oblidarem. Després ens va posar un esparadrap a la boca, però pel nostre bé eh!!!: "Es sensible que no todos los españoles conozcan el idioma nacional; pero es un hecho innegable respecto al cual no cabe hacer más que una constante propaganda encaminada a extender el conocimiento de la lengua oficial, evitando que en las escuelas del Estado se enseñe otro idioma que el español, no permitiendo textos escritos en ningún dialecto, como libros de enseñanza, y adoptándose por las autoridades las medidas que se han adoptado al efecto, y que aplicará este Gobierno como las han aplicado todos los anteriores Gobiernos de España". Mmmmmmm....

La cosa va continuar immillorable versió sense dir ni mu. En aquells moments fins i tot Déu nostre senyor de tots els senyors estava en contra de que aprenguéssim religió en català. Bé, així ho deia el Comte de Romanones, ministre d'Instrucció Pública (1902). Es veu que com que parlava amb Déu, doncs li va dir que res, que res d'ensenyar catecisme en català. Eh!!! Es veu que va ser Déu qui ho va dir, el Comte ja li hagués agradat que es pogués fer en català, però clar va trucar Déu... i clar, clar. Romanones era molt de complir i guiat per l'esperit sant va donar un tomb per les escoles de Catalunya i mira que va trobar: "de que en la visita que estaban girando a las escuelas de aquellas provincias se encontraban con que en la mayoría de ellas los niños y niñas que a las mismas asistían no entendían una sola palabra de castellano; y preguntando en qué estribaba este fenómeno, manifestaron que con el pretexto de explicar la doctrina cristiana en catalán, no solamente explicaban la doctrina cristiana, sino todas las demás materias que constituían la enseñanza...¿Se puede consentir que en las escuelas de España se enseñe un idioma o dialecto que no sea el español? En el seno de las familias, en el hogar doméstico, pueden hablarse todos los idiomas o dialectos que se quiera; en la escuela del Estado, sostenida y vigilada por la acción del Estado, no se puede enseñar más que en el idioma nacional".

Ni Déu, ni els pastissets, ni la musaranya... Res. Però la gent somiatruites. I va venir allò de la Mancomunitat (1914) i us vau creure que es podien lligar els gats amb arengades. El juny de 1916 Francesc Cambó presenta una esmena al Consell de Ministres per l'ús del català. Qui respon? Romanones, que li ha agradat això de suplantar a Déu i ara és president del Consell: "Para cuatro cosas pide el Sr. Cambó el empleo del idioma catalán: para la enseñanza, para la vida administrativa, para los Tribunales y para el otorgamiento de documentos públicos. De estos cuatro aspectos hay uno en que será muy difícil que podamos llegar a concesiones de ninguna clase. Me refiero al empleo del idioma catalán para la enseñanza. Respecto a la enseñanza, el Gobierno ha determinado un criterio, aquel que expuso el Ministro de Instrucción pública en 1902: el catalán puede ser empleado como medio para enseñar el castellano a aquellos que no lo sepan, pero nada más.... establecer que sea la lengua oficial en los centros docentes la catalana, es algo que tengo la seguridad de que no este Gobierno, sino cualquiera de los que puedan sucederle, lo habrán de negar..... sería hacer un grave daño, un gravísimo daño a los intereses catalanes, porque sería reducir el número de catalanes que saben castellano, cuando a lo que deben tender los Gobiernos es a aumentarlo".
I així va ser. La dictadura de Primo de Rivera (1923) va prohibir fins i tot les classes gratuïtes de català. Amb la República la cosa va millorar perquè va arribar la gent culta, liberal, democràtica. Gent tant enllustrada com José Ortega y Gasset, que a banda de maniquí invertebrat també era diputat. Com a filòsof buscava la veritat i va descobrir que això d'ensenyar català era èticament dolent. Per tant, cal separar la bondat de la maldat. Cal ser ètic. Així que defensa (1932) la creació de dues universitats a Catalunya: una de catalana i una altra de castellana: "la lengua española quedaría en desventaja, aun contando con la más absoluta buena fe en el cumplimiento de todas las ordenanzas, por el simple hecho de que el número de estudiantes de habla española en la Universidad de Barcelona representa sólo un 25 o un 30 por 100 del contingente estudiantil... y espero que nadie al oír esto, no ya diga pero ni siquiera piense: "¡Ah! Si es superior el número de estudiantes que prefieren la lengua catalana, entonces es justo que ésta prevalezca. No; ese es precisamente el planteamiento de la cuestión que no podemos aceptar". Ep, però és un raonament científic. Perquè científicament també es pot demostrar que no surten els números si s'ensenya català. Així ho va fer el diputat radical José Terrero, el 1932: "Y si yo creo que la Universidad de Cataluña no debe tener por idioma el catalán no es por odio al catalán: es porque creo que el castellano es un idioma más apto para verter en los estudiantes catalanes toda la ciencia y toda la cultura europea y mundial, y para que las investigaciones y descubrimientos científicos españoles puedan llegar a ser conocidos en el Extranjero", defensava el diputat radical José Terrero el 1932.

Com que tots eren molts demòcrates sortien diputats pedagògics de totes bandes. Per exemple Antonio Royo Villanova. Tot i ser un aristòcrata, cacic, i tot lo millor de lo millor, era un gran defensor de la justícia social, per això anima als diputats socialistes (1932) a que es preocupessin per l'ensenyament dels obrers a Catalunya: "Ellos (els obrers), por su entusiasmo catalán, porque responden a una preocupación nacionalista, porque creen que Cataluña es una nación y que la nación es lengua y que cuanto más diferencia haya en el lenguaje, más se acercan a su ideal de nación catalana; ellos, en sus escuelas, no enseñarán el castellano, y el obrero catalán, nacido en Cataluña, de padres catalanes, educado en catalán, estará mutilado para la lucha social y romperá su solidaridad con los obreros de otras partes". Repetim deu milions de cops la frase a la pissarra del professor Royo: "la enseñanza catalana sería la destrucción arrolladora de toda la cultura española".

La cosa es va calmar totalment el 1939. Just l'endemà de l'ocupació de Barcelona per les tropes franquistes, el subsecretari d'Ordre Públic i cap dels Serveis d'Ocupació, el general Eliseo Álvarez Arenas, va prometre que l'ensenyament canviaria encara més: "Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje, en el uso privado y familiar, no será perseguido". I afededeu que va complir. Després va venir la democràcia, i com s'ha vist, es va arreglar tot. Però bé, no em feu cas perquè jo sóc un gat i no sé res. Només sé fer mèu mèu.

 
 

Comentaris