El futur de l'energia

"L'aposta decidida per l'energia nuclear en els propers 40 – 50 anys és una de les necessitats per millorar com a societat i com a humanitat"

Energia, despesa, contaminació, aprofitament, medi ambient, producció, transport, estalvi, cogeneració, carbó, gas, fuel, fissió o fusió; són paraules que lingüísticament no són sinònimes ni tenen res en comú, però quan parlem d'energia, poden ser contraposades o no, depenent de l'ús que se'ls hi doni o del que s'entengui d'elles.

En el món som 6.850 milions de persones, dels quals 7,7 a Catalunya, i en general la població pretén viure cada cop millor. La humanitat del primer món no pot negar als del tercer i quart món la seva legítima aspiració a gaudir de benestar, per tant l'increment en la despesa energètica creixerà. Segurament podrem fer que aquesta corba creixent sigui el més plana possible amb mesures d'eficiència energètica, però la suma total anirà incrementant-se. Hi ha gent però, que aposta pel decreixement econòmic per tal de ser més sostenibles. En la història, les civilitzacions que han anat enrere, només han fet que patir primer, i desaparèixer després, ja fos per comoditat, com va passar amb l'imperi Romà o per manca d'adaptació i/o tècnica com fou el cas de les civilitzacions ameríndies.

El primer món té l'obligació moral de fer recerca en les noves formes d'energia, com l'ITER, el reactor de fusió de Caradache (França), l'oficina de contractació del qual està a Barcelona, amb 6.000 milions en projectes a concurs, que serà l'energia del futur. De la fusió de dos àtoms d'hidrogen en surt escalfor per produir molta energia. D'una banyera d'aigua (dos àtoms d'hidrogen amb un d'oxigen H2O) surt energia suficient per una família durant 30 anys. Probablement no hi haurà centrals comercialment explotables fins d'aquí a 35 - 40 anys. I, mentrestant, què fem? Doncs apostar molt fort per la recerca i garantir que la humanitat pugui produir energia barata i poc contaminant com és l'energia nuclear (fissió). Sí, sí, segura, avui per avui és la construcció de reactors i òbviament el seu funcionament que està al màxim nivell de seguretat. Un altre aspecte però, són els residus. Caldrà cercar llocs on emmagatzemar-los amb tota seguretat i avui la tècnica ens permet fer-ho sense risc.

Sovint, les pors de la bona gent poden fer fracassar projectes no sols de país, sinó que útils per a la humanitat quan es comparen recerques tan costoses com l'ITER, amb les necessitats del tercer món. O quan les pors a allò desconegut fan creure o veure perills allà on no són. O és que les indústries no han llençat contaminació a l'aire o als rius, o és que els residus dels purins dels porcs no són perillosos si no es tracten o, fins i tot, els gasos de les vaques no són més contaminants que un cotxe? (no és broma) Doncs bé, l'evolució consisteix en mitigar els problemes que tota activitat humana genera a la terra. Els nostres científics són gent experta en cercar les solucions a aquests problemes, però mentrestant, menjarem carn de porc i de vaca, i òbviament necessitarem energia per viure i treballar.

L'aposta decidida per l'energia nuclear en els propers 40 – 50 anys és una de les necessitats per millorar com a societat i com a humanitat. Conjuntament, òbviament, amb una aposta decidida per les energies alternatives (solar, eòlica o d'altres) i la recerca en el nostre futur, l'hidrògen!!! (http://fusionforenergy.europa.eu/ )

A mesura que apostem més decididament per aquest camí millorarem els nivells del CO2 a l'atmosfera, perquè això permetrà l'adopció del vehicle elèctric i per tant reduir substancialment les emissions de CO2. Depenent de la font d'informació, les emissions a l'estat espanyol són: Producció d'energia 30%, transport 30%, indústria 8% i, ramaderia i agricultura 11%.

Caldrà però, que la ciència pensi com controlar els pets de les vaques!!

 
 

Comentaris