El català indulgent

"Malgrat la diferència entre el que esperen els catalans del govern i la valoració que en fan del que deixa de fer, la nota mitjana en la majoria de matèries està al voltant de l'aprovat justet"

Els catalans creuen majoritàriament que l'actuació prioritària de l'actual govern de la Generalitat hauria de ser l'atur i la precarietat laboral. Així responen gairebé la meitat dels que han contestat l'última enquesta elaborada pel Centre d'Estudis d'Opinió. En segon lloc se situa la millora de les polítiques socials, l'educació, la cultura i la investigació està en tercer lloc i en quart, la immigració. Quan els mateixos enquestats responen què ha fet bé el govern l'últim any, més de la meitat dels enquestats són incapaços de dir una sola cosa. I quan la pregunta és què ha fet pitjor, al capdamunt hi ha la millora del sistema educatiu, la millora de l'ocupació i la política d'immigració. Malgrat la diferència entre el que esperen els catalans del govern i la valoració que en fan del que deixa de fer, la nota mitjana en la majoria de matèries està al voltant de l'aprovat justet. O sigui, que hi ha més catalans indulgents que no catalans emprenyats.

 
 

Comentaris