El BIO català: un referent

"El que resulta ésser, sense cap mena de dubte, una eina molt potent per desplaçar la nostra economia cap a àrees i sectors innovadors, de recerca i que atresoren molt més valor afegit i s'hi treballa des de l'excel·lència"

Molts cops quan parlem o ens hem de referir a la tecnologia, malauradament, només pensem en les TIC. Limitem l'abast tecnològic a aquest àmbit. No pensem més enllà, no veiem res més. Però la realitat, afortunadament, no és aquesta. Res més lluny. La tecnologia és quelcom molt més ampli, té un recorregut de molt més abast, afecta moltes més branques.

La tecnologia s'ha d'entendre en un sentit molt més ampli. Les TIC són tecnologia, però també cal parlar, reflexionar de la tecnologia aplicada a l'energia, l'educació, les infraestructures, el medi ambient, les ciències de la salut, la biotecnologia, la biomedicina o les tecnologies mèdiques -l'anomenat sector BIO-... Com diem al CTecno, la tecnologia no és un fi en si mateixa sinó que és un mitjà que ha d'actuar transversalment per assolir millores a nivell econòmic, social o ambiental.

Aquestes són les raons, els motius que porten al CTecno a parlar, a dialogar, a reflexionar sobre tecnologia i innovació des d'un altre punt de vista. Entre d'altres, hem parlat i estem reflexionant sobre energia i el model energètic del nostre país, volem parlar sobre l'ús de la tecnologia en la configuració d'un nou sistema educatiu, el nostre baròmetre anual avalua la tecnologia en sentit ampli, més enllà de les TIC i creiem que la BIO té i ha de tenir un paper clau en el desenvolupament econòmic de Catalunya. I aquí voldríem fer un esment especial, com a referent que és.

El sector BIO català està format per més de tres-centes cinquanta empreses, la majoria de les quals centren la seva activitat en el desenvolupament de nous fàrmacs, noves vacunes o a la creació de nous sistemes de diagnòstic i pronòstic. També cal tenir ben present que, al nostre país, hi ha una presència molt significativa d'importants farmacèutiques internacionals com és el cas d'Amgem, Novartis o el Grupo Roche. Altres dades importants a tenir presents són que hi ha més de vint-i-cinc mil investigadors treballant a Catalunya, el Principat aglutina disset parcs científics o tecnològics, tenim dotze universitats dedicades al sector, més de quatre-cents grups de recerca en ciències de la vida, tretze hospitals amb activitats de recerca i sis grans infraestructures entre les quals una gran referència a escala internacional com és el sincrotró Alba. I, finalment, cal referir-se a la BioRegió de Catalunya (BioCat), l'organització que aglutina totes les institucions, empreses, entitats que tenen impacte en aquest sector i que, per tant, el promou, el coordina i el dinamitza, tant a nivell local com a escala internacional.

El clúster biomèdic que tenim al nostre país és un excel•lent nucli d'innovació, una àrea del sector bio molt rellevant, una referència al continent i un dels pols de coneixement més importants del mediterrani i del sud d'Europa. El que resulta ésser, sense cap mena de dubte, una eina molt potent per desplaçar la nostra economia cap a àrees i sectors innovadors, de recerca i que atresoren molt més valor afegit i s'hi treballa des de l'excel•lència. Un àmbit que, conjuntament amb d'altres, impulsa i haurà d'impulsar, encara amb més força, l'economia catalana dels propers anys.

 
 

Comentaris