El 16%

"Tothom té dret a equivocar-se, si és que en aquest cas podem parlar d'un error, però cal que aprengui la lliçó i que rectifiqui"

El govern admet incidències en el setze per cent dels informes que va encarregar sense concurs durant l'any 2007. Aquest és el resultat de l'informe fet per l'interventor Josep Maria Portabella i que ahir va fer públic el conseller d'Economia, Antoni Castells. Ara sabem que aquell any el govern va encarregar 2.469 informes -o sigui que toca a un promig de gairebé set informes per dia- i que a partir de l'estudi d'una mostra d'aquests documents s'ha constatat la inutilitat d'uns, la dubtosa utilitat d'altres, que la Generalitat té personal de fer-ne molts del que ha encarregat i que en alguns altres casos no s'ajusta la quantitat pagada a la feina feta. Tot plegat, segons el conseller Castells, no significa cap il•legalitat i és perfectament raonable. Tothom té dret a equivocar-se, si és que en aquest cas podem parlar d'un error, però cal que aprengui la lliçó i que rectifiqui. Reconèixer que per l'escletxa que signifiquen els encàrrecs a dit d'aquests informes, s'escapen sense justificació milions d'euros de diner públic cap a algunes butxaques i no fer res per evitar-ho, potser no té una responsabilitat penal per ningú, però evidentment si una de moral i de política.

 
 

Comentaris