Baixar la persiana

"Segons els representants del sector és una agressió al comerç tradicional i significarà l'obertura de nous establiments on fins ara no era possible"

El Parlament ha donat el seu vist i plau al decret llei d'ordenament del comerç a Catalunya que deixa en mans dels ajuntaments l'autorització de l'obertura de noves superfícies comercials de fins a mil tres cents metres quadrats. Segons els representants del sector és una agressió al comerç tradicional i significarà l'obertura de nous establiments on fins ara no era possible. El petit comerç és d'una importància vital en el nostre teixit econòmic i també en el nostre model social. Són moltes les persones que encara s'ocupen a si mateixes en iniciatives comercials que es mantenen amb molta feina i molt esforç. Aquests establiments ajuden a més a més, en molts casos, a donar vida i a cohesionar barris, pobles i ciutats. A canvi de tot plegat els ajuntaments podran passar el rasclet per cobrar per algunes autoritzacions uns diners que els permeti allargar l'agonia d'una caixa asfixiada per sistema de finançament no solucionat, i en molts casos també per una despesa exagerada i per una gestió deficient.

 
 

Comentaris