Institut Borja de Bioètica-URL: Qualitat en bioètica clínica, assistencial i ètica aplicada

L'Institut, amb més de 40 anys de trajectòria, és un centre universitari precursor de la bioètica europea

L’Institut Borja de Bioètica-URL, amb més de 40 anys de trajectòria, és un centre universitari precursor de la bioètica europea, especialitzat en recerca, docència i assessorament en bioètica clínica, ètica aplicada a la recerca biomèdica i ètica aplicada a l’acció social.

L’Institut Borja de Bioètica-URL promou el diàleg interdisciplinari com a metodologia de treball entre científics i humanistes, compromès en integrar coneixements científics i sensibilitat ètica, des de l’excel·lència acadèmica. Aquesta metodologia permet aprofundir en els reptes que planteja avui l’exercici de les professions sanitàries i socials i trobar vies raonables de solució als conflictes que sorgeixen entre els aspectes més tècnics i respecte als drets humans.

 

L’Institut actualment ofereix, a més del Màster Universitari en Bioètica, nous cursos d’especialització de postgrau, com el T.E.U en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa, el T.E.U en Bioètica Aplicada en l’Àmbit Clínic i Assistencial i el T.E.U. en Ètica de la Investigació Biomèdica, cursos d’iniciació en bioètica, en bones pràctiques en recerca, i formació in Company en bioètica i en ètica aplicada a l’acció social.

 

 

 

Comentaris