Unnim també es bancaritza

El consell d'administració de l'entitat financera acorda iniciar els tràmits

El Consell d'Administració d'Unnim, que va sorgir de la fusió les antigues caixes de Terrassa, de Sabadell i de Manlleu, ha acordat aquest divendres iniciar els tràmits per a la seva conversió en banc. Aquest acord s'emmarca dins de la nova llei estatal de caixes d'estalvis i en l'adaptació a la normativa de caixes introduïda per la Generalitat.

Un cop el consell hagi elaborat i aprovat el projecte per a la seva constitució com a banc i de reordenació del grup financer i social, l'Assemblea General, màxim òrgan de govern de la institució, n'haurà de fer la valoració definitiva. Aquest anunci arriba un dia després que La Caixa també hagi acordat convertir-se en banc a través de Criteria, que ara passarà a denominar-se Caixabank.

Segons explica Unnim en un comunicat, el Consell d'Administració ha estudiat la informació sobre la futura nova regulació del sector anunciada pel ministeri d'Economia i ha decidit la seva reconversió en banc, on es traspassaria l'activitat financera de l'entitat, "per donar resposta al compliment, en els terminis previstos, dels nous nivells de capitalització requerits".

 
 

Comentaris