L'eficiència energètica pot retallar la factura de les pimes un 24%

S'estalviarien 913 milions d'euros i es reduirien les emissions de C02 equivalents a les que emeten 600.000 vehicles, segons l'Índex d'Eficiència Energètica de Gas Natural Fenosa

 

L'eficiència energètica hauria d'ocupar un lloc destacat en la gestió de qualsevol empresa, però el cert és que els excessos de consum energètic encara no es troben entre les principals preocupacions de les petites i mitjanes empreses. Així ho detecta el 9è Índex d'Eficiència Energètica de Gas Natural Fenosa, que remarca que hi ha moltes eines disponibles per reduir la factura energètica i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, però que "només el 4% de les pimes estudiades participen en programa d'eficiència energètica". Així ho ha explicat el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, que també ha posat de relleu que el 93% de les empreses no han fet cap auditoria energètica en els darrers anys. I a més a més, el 94% de les empreses no tenen monitoritzat el consum energètic: "Per exemple, una bugaderia industrial hauria de saber quina quantitat d'aigua calenta gasta i el consum de gas natural que comporta en tot moment, de manera que un consum ineficient fos detectat immediatament. Potser dedica més energia de la necessària per fer aquesta tasca", explica Solà. Al seu entendre, la raó principal és "el desconeixement de les eines i també la burocràcia que es demana per accedir-hi". I ha afegit que "més de la meitat de les empreses enquestades no tenen previst dur a terme accions per a l'eficiència energètica en els seus negocis". 

Amb tots els paràmetres de l'estudi de l'Índex, que ha avaluat empreses catalanes i espanyoles, es conclou que les pimes catalanes poden retallar la seva factura energètica en un 24,4% només aplicant mesures d'eficiència energètica, que no sempre comporten costos econòmics. L'Índex quantifica que "l'adopció de mesures d'estalvi i eficiència retallarien la despesa energètica en 913 euros", i a nivell qualitatiu, apunta que "es podrien deixar d'emetre 2,21 milions de tones de CO2, les mateixes que emeten 600.035 vehicles en un any". Aquest 24,4% d'estalvi està desglossat en dos capítols importants: El 9,5% de l'estalvi prové de la il·luminació, i el 14,9% restant correspon a altres usos energètics. 

 

Els punts forts de les pimes en estalvi energètic 

 

L'estudi assenyala els punts forts de les pimes catalanes -s'estudien empreses d'entre 10 i 250 treballadors-, entre els quals destaca el fet que els hotels climatitzen les seves piscines amb energies renovables en el 75% dels casos, un percentatge que es troba per sobre de la mitjana espanyola. També que es disposa de zones il·luminació independent de totes les zones en el 79% dels casos, de manera que es pot controlar la il·luminació en funció de les necessitats de cada espai. Per altra banda, el 76% de les pimes industrials tenen un sistema de control, regulació i neteja de les calderes, i en el 85% de les empreses que treballen amb forns també es detecta aquest control exhaustiu.   

Els deures pendents

 

 

Ara bé, l'Índex d'Eficiència Energètica de Gas Natural Fenosa també detecta hàbits poc eficients en les pimes, que provoquen un increment de la despesa energètica que seria fàcilment solucionable. Per exemple, no disposar d'un sistema de gestió energètica (95% de les empreses), no tenir un sistema de gestió de la qualitat, l'energia o el medi ambient (92%), o no haver participat en cap programa o subvenció d'eficiència energètica (92). A més, l'estudi també posa de manifest que no s'imparteix formació als treballadors en estalvi energètic en el 72% de les empreses consultades. També s'ha detectat que el 92% de les empreses no han contractat cap auditoria enerègica en els darrers 3 anys. 

 

 

Finalment, el director general de la Fundació Gas Natural, Martí Solà, ha fet una crida a les empreses perquè es decideixin a fer el pas. "L'incentiu que tenen les empreses reduint la despesa energètica és ser més competitvies en el seu sector. Si una empresa pot tenir capacitat per fer una inversió que li donarà un retorn en un o dos anys a la factura energètica, segur que ho farà, perquè la farà més forta davant dels seus competidors". Però a més, Solà ha afegit el component mediambiental en aquest compromís de les empreses. "La millor energia és la que no es consumeix, i si el PIB ha crescut un 3,2% i el consum energètic només un 0,8%, vol dir que ho estem fent bé, perquè donem més serveis amb menys consum". Al seu entendre, el fet que la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire formin part de l'agenda política de la UE ha de ser també "un incentiu per a les empreses". 

 

Comentaris