Gas Natural Fenosa guanya 550 milions en el primer semestre

Es tracta d'un 15% menys que en el mateix període de l'any passat

 

Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net en el primer semestre de 550 milions d'euros, un 14,7% menys que en el mateix període de l'any passat. L'Ebitda, els beneficis abans d'impostos, amortitzacions i interessos financers, es va situar en el període en 2.176 milions, amb un descens de l'11,4% que baixa fins al 6,6% si s'exclou del perímetre l'efecte de desagregació del negoci de la colombiana Electricaribe. El benefici operatiu de la gasista ha estat molt marcat per l'evolució del negoci d'electricitat a l'estat espanyol que per raons climatològiques ha vist com la producció d'energia hidràulica reculava un 77,3%. Les activitats internacionals van aportar el 51,4% del resultat consolidat de la companyia, amb un creixement de l'1,3%, mentre que l'activitat a l'Estat va protagonitzar el 48,6% del resultat.

Per sectors de negoci, la distribució de gas va suposar el 40,5% de l'Ebitda, la distribució de l'electrictat el 25,1%, l'activitat en generació d'electricitat un 19,5% i finalment l'activitat de gas el 15,5% del total de l'Ebitda. En els primer sis mesos de l'any, la gasista va invertir 737 milions d'euros, un 17,2% més que el mateix període de l'any passat. D'aquestes inversions, les que es van destinar a mercats exteriors van pujar un 41,7% i van representar el 60,4% del total. L'endeutament financer de la companyia presidida per Isidre Fainé es va situar en 15.818 milions d'euros, amb una ràtio d'endeutament del 46,4%.

 

 

La companyia destaca que el 91,5% de l'endeutament té un venciment a llarg termini i de mitjana se situa en un període d'amortització de 5,6 anys. La liquiditat a 30 de juny es va situar en 9.607 milions d'euros cosa que suposava una cobertura de venciments superior als pròxims 24 mesos. Amb l'objectiu de complir amb el compromís amb els accionistes de mantenir un 'pay out' del 70% dels beneficis amb el pagament d'un dividend com a mínim d'1 euro per acció, el consell d'administració de la companyia ha aprovat l'abonament en efectiu de 0,33 euros per acció el 27 de setembre pròxim.

 

Comentaris