Empreses en fallida a Catalunya: retorn als pitjors anys de la crisi econòmica

El 2019 es van disparar els concursos de creditors als jutjats catalans, molt per sobre de la mitjana espanyola

A l’espera de poder comptabilitzar els efectes del confinament i de la nova crisi econòmica en què entra el país arran de la pandèmia de la Covid-19, Catalunya ha tancat del darrer exercici judicial al capdavant del tot l’Estat en concursos de creditors – quan una empresa es declara insolvent, és a dir, incapaç de fer front a la totalitat de les obligacions de pagament– registrats als jutjats catalans. Segons les dades recollides a la memòria del 2019 del TSJC, l’any passat es va registrar un augment del 45,52% en el nombre de concursos presentats (passen de 1.483 a 2.158), després que l’any 2018 hagués experimentat ja un increment del 38,99%.

Amb aquestes xifres, es trenca una tendència descendent que es mantenia des de l’any 2013. “Tornem als nivells de concursos ingressats en els pitjors anys de la crisi, que va ser el 2012, quan es van registrar 2.146 processos concursals”, adverteix el TSJC. Comparativament, el nombre de concursos tramitats a Catalunya per un jutjat mercantil és significativament més gran que la mitjana del conjunt de l’Estat (154 davant de 72), que en els dos últims exercicis ha experimentat un increment notablement inferior al produït a Catalunya. I si bé el gruix de concursos de creditors es registren a Barcelona, per concentració d’activitat econòmica i ràtio de població, l’increment percentual més gran es produeix al Jutjat Mercantil de Lleida.

 

I en paral·lel als concursos de creditors, els jutjats socials han registrat també un augment dels procediments d’acomiadament de treballadors. El 2019 van créixer un 17,05% fins als 22.193 procediments, una xifra que confirma “la tendencia a l’alça iniciada ja l’any 2017, que ens aproxima a les pitjors dades d’ingrés de procediments per acomiadament experimentats en plena crisi económica”, remarca la memoria del TSJC. I com en el cas dels concursos de creditors, Lleida registra el major increment, un 42%.

 

Comentaris