El govern espanyol fixa serveis mínims del 90% per la vaga a l'Aeroport del Prat

Aquests serveis seran obligatoris tots els dies de vaga i en totes les franges horàries

 

 

 

La Delegació del govern espanyol a Catalunya ha fixat uns serveis mínims de caràcter obligatori del 90% per a la vaga convocada a partir d'aquest divendres pels empleats de l'empresa privada de seguretat Eulen, "amb l'objectiu de garantir el funcionament dels serveis essencials" que la companyia presta en els filtres de control d'accés a l'Aeroport del Prat. Segons ha informat la Delegació del govern aquest dimecres en un comunicat, aquests serveis mínims seran obligatoris tots els dies de vaga i en totes les franges horàries, ja que al seu judici, per sota d'aquest percentatge "podrien veure's afectats greument altres drets fonamentals, especialment el de la llibertat de circulació".

  

 

 

 

 

La resolució, signada pel delegat accidental del govern espanyol a Catalunya, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, i comunicada a les parts, estableix que aquest percentatge s'ha d'aplicar a tots els treballadors que prestin aquest servei, desglossant-se per cada torn (demà, tarda i nit), terminal (T1 i T2) i lloc (filtres i personal de traces). La Delegació ha argumentat que una paralització dels serveis prestats pel personal de seguretat, més enllà d'uns mínims raonables que emparin el dret constitucional a la vaga, "produiria uns efectes desproporcionats, molt especialment en matèria de seguretat", en el conjunt de l'operativa de l'aeroport, així com perjudicis als passatgers.

 

 

Ha afegit que els serveis de seguretat prestats pels treballadors d'Eulen a l'Aeroport del Prat afecten a un sector estratègic com el transport aeri, en el qual l'activitat laboral realitzada per un nombre relativament reduït de treballadors "comporta un efecte multiplicador de tal magnitud que tècnicament obliga, en cas de vaga, a la determinació d'uns serveis mínims superiors en percentatge als que correspondria fixar si es tractés d'una altra classe d'activitat". Així mateix, en la resolució exposa que aquesta vaga afecta a una de les infraestructures crítiques, la de transport públic, sotmesa a especials mesures de seguretat, prevenció i control per part de les forces i cossos de seguretat, que compten amb l'auxili i col·laboració dels vigilants de seguretat.
 

Tenint en compte que la vaga es desenvoluparà en el període estival durant el qual el nombre d'usuaris de les instal·lacions s'incrementa de forma considerable, la falta o disminució important d'aquestes tasques de seguretat i vigilància "podria generar greus disfuncions de seguretat per a les infraestructures aeroportuàries i el gran nombre d'usuaris".

 

 

Vagues parcialsEls vigilants de seguretat han convocat una vaga indefinida tots els divendres, diumenges i dilluns a partir d'aquest 4 d'agost en diferents franges horàries: de 5.30 a 6.30 hores, de 10.30 a 11.30, de 16.30 a 17.30, i de 18.30 a 19.30. A més, aquest dimecres han decidit en assemblea endurir la vaga i ampliar-la al 100% de la jornada durant tots els dies de la setmana a partir d'intervinguts d'agost, amb l'objectiu que Aena s'impliqui en el conflicte laboral, en el qual la plantilla reclama millores en les condicions de treball.

 

Comentaris