Descomptes en la factura de la llum per a llars vulnerables

El bo social ofereix descomptes d'entre el 25% i el 40% per a llars amb rendes baixes o risc d'exclusió social. Els beneficiaris fins ara poden renovar-lo fins el 8 d'octubre

 

L'estiu arriba a la recta final, i en poc temps les altes temperatures deixaran pas al fred cada vegada més intens. Tenir una bona climatització a casa pot resultar costós i no totes les famílies poden gaudir del confort mínim a la llar per aquesta raó. De fet, un 11% de les llars tenen dificultats per mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada a l'hivern,  segons l'informe Estimació de la pobresa energètica a Catalunya elaborat per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

 

Una situació de vulnerabilitat energètica que sovint es manifesta acompanyada d'altres formes de pobresa, i que cal combatre de forma transversal per obtenir una solució a llarg termini. Però pel que fa a la factura de la llum, existeix el bo social, un pla de descomptes que impulsa el govern espanyol i que permet als clients que compleixin uns requisits accedir a descomptes que van des del 25% fins al 40%. Però el desconeixement d'aquesta ajuda per part de molts usuaris que es troben en una situació de vulnerabilitat o de risc d'exclusió fa que no sempre s'hi acullin.

 

Qui pot accedir al bo social?

 

El primer requisit perquè una llar pugui acollir-se als descomptes previstos pel bo social, és que el domicili tingui una potència contractada inferior als 10 kilowatts i que estigui acollit al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), o estar disposat a fer el canvi de tarifa. A partir d'aquí, el bo social estableix tres categories amb requisits per a cada una d'elles:

 

  1. Consumidor vulnerable: Els ingressos anuals de la unitat familiar no poden ser superiors a 11.279,39 euros, que s'eleven a 15.039,18 euros si el sol·licitant o algun membre de la família té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima del terrorisme. En el cas que hi hagi un menor, les quantitats s'eleven a 15.039,19 i 18.798,98 euros respectivament. Finalment, amb dos fills menors, les quantitats són 18.798,98 i 22.558,77 euros. Aquests consumidors es beneficien d'un 25% de descompte en la factura de la llum. A més, tenen dret a aquesta bonificació les famílies nombroses totes sense excepció i els pensionistes que percebin la pensió mínima i que no tingui cap altre ingrés.

 

      2) Totes aquelles famílies nombroses amb rendes iguals o inferiors a 15.039, 18 euros l'any. Els pensionistes amb rendes iguals o inferiors a         7.519,59 euros anuals. Tots ells es beneficien d'una bonificació del 40%.

 

  1. Consumidor vulnerable sever en risc d'exclusió social: Tots aquells consumidors que són atesos per l'administració autonòmica o local, que els abona almenys el 50% de la factura.En aquests casos, el subministrament elèctric està finançat 100% i la companyia energètica mai podrà tallar la llum al client.
El bo social es pot renovar fins el proper 8 d'octubre, amb estalvis d'entre el 25% i el 40%
El bo social es pot renovar fins el proper 8 d'octubre, amb estalvis d'entre el 25% i el 40% | pixabay

 

Cal tenir en compte que la bonificació s'aplica a la factura amb un límit de consum, que depèn del tipus d'unitat familiar.

 

Categories

Límits màxims al consum (kWh)

Unitat familiar sense menors/demandant individual

1.200

Unitat familiar amb un menor

1.680

Unitat familiar amb dos menors

2.040

Unitat familiar famílies nombroses

3.600

 

Unitat familiar/demandant individual – pensionistes (quantia mínima)

1.680

 

Els actuals beneficiaris del bo social poden renovar el seu descompte fins al proper 8 d'octubre

 

Com sol·licito el bo social? El bo se sol·licita directament a la companyia subministradora, per telèfon, en una de les seus de la companyia o també per correu electrònic. En qualsevol cas, necessitaràs aquesta documentació:

 

  1. Un model de sol·licitud del bo social, que pots descarregar al web de la teva companyia subministradora, que ha de ser una comercialitzadora de referència, o recollir en un dels seus punts d'atenció.
  2. Fotocòpia del DNI de cadascun dels components de la unitat familiar majors de 14 anys que viuen a la llar on es farà el descompte.
  3. El llibre de família si a la llar hi ha més d'una persona.
  4. El certificat d'empadronament vigent de totes les persones que conviuen al domicili.
  5. Si és el cas, la documentació que acrediti circumstàncies especials, com són casos de discapacitat de més del 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme.

 

 

El bo social tindrà una validesa de dos anys des del moment de la seva aprovació i es podrà renovar sempre que els requisits del client no canviïn. En el cas de les famílies nombroses, es mantindrà el descompte mentre mantinguin aquesta condició. A més, com a clients teniu l'obligació de comunicar a la companyia energètica qualsevol canvi en les vostres circumstàncies personals o econòmiques que us puguin excloure del dret al bo social.

 

Comentaris