Catalunya compleix la regla de despesa i l'objectiu de deute públic però no el de dèficit

Hisenda demana al Govern un pla econòmic-financer per redirigir les desviacions

 

La Generalitat de Catalunya ha complert amb l'objectiu de deute públic i amb la regla de despesa que tenia assignades per a l'exercici 2016 però no amb el dèficit, que va ser superior a l'objectiu d'estabilitat, segons la carta remesa al conseller d'Economia, Oriol Junqueras, per part del Ministeri d'Hisenda i recollida per Europa Press. Segons les dades del Govern central, el volum de deute de la Generalitat va ser, al tancament de 2016, de 75.098 milions d'euros, segons el mètode de Protocol de Dèficit Excessiu (PDE), la qual cosa suposa el 35,4% del PIB català.

 

Encara que el Consell de Ministres va fixar el 23 de desembre un objectiu per a Catalunya del 35,2%, una vegada efectuats els ajustos a l'objectiu fixat en virtut de l'aplicació de les clàusules establertes pel propi Executiu el límit computable a l'efecte de la verificació de l'objectiu va acabar sent del 35,7%, per la qual cosa la Generalitat entra dins del compliment. La despesa de la Generalitat es va situar en 2016 en 25.250 milions d'euros, la qual cosa suposa una disminució del 6,5% en relació amb l'any anterior, la qual cosa la situa per sota de la taxa de referència del PIB, 1,8%.

No obstant això, Hisenda adverteix que el dèficit de Catalunya va ser superior al seu objectiu d'estabilitat per a l'exercici de 2016: va ascendir a 1.986 milions d'euros, la qual cosa representa el 0,93% del PIB del país, quan s'establia que la necessitat de finançament no superés el 0,7% del PIB propi. És per això que el Ministeri que encapçala Cristóbal Montoro ha demanat al Govern que presenti, en el termini d'un mes, un pla econòmic-financer que haurà de remetre a la Secretaria del Consell de Política Fiscal i Financera sobre el grau de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa.

 

Comentaris