Bankia guanya 514 milions durant el primer semestre de l'any

Representa un 6,7% més que l'any passat

 

El grup Bankia va guanyar 514 milions d'euros en el primer semestre, un 6,7% més que en el mateix període de l'any passat. Tot i aquest creixement dels beneficis, l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri, ha vist com el marge d'interessos, on es mesura l'activitat ordinària dels bancs, ha aportat als resultats 995 milions d'euros, l'11,4% menys que els primers sis mesos del 2016. L'entitat explica que en aquest resultat ha afectat especialment l'entorn de baixos tipus d'interès i un menor rendiment de les carteres de deute sobirana. El conseller delegat de l'entitat, José Sevilla, ha destacat la forta activitat comercial del banc durant en aquest període que s'ha traduït en la contractació en sis mesos d'un nombre d'hipoteques que supera les concedides en tot el 2016.

 

Amb un marge d'interessos que cau, el creixement de beneficis del grup bancari s'explica per la ''fortalesa'' dels ingressos del negoci tradicional, per la contenció i control de les despeses d'explotació, les menors provisions i dotacions davant la disminució de la morositat i la caiguda dels actius adjudicats al reduir-se a mesura que avança la recuperació l'exposició a actius tòxics del sector immobiliari. La rendibilitat sobre fons propis millor lleugerament al situar-se en el 8,6% davant el 8,2% que es va registrar en el primer semestre del 2016.

La cartera de morosos es redueix en 922 milions d'euros en el període i això permet situar la ràtio de morositat en el 9,1%, 0,7 punts percentuals menys que l'exercici anterior. La ràtio de capital en termes CET1 BIS III fully 'loaded' s'ha incrementat en 80 punts bàsics al passar del 13,02% al 13,82%. Aquests percentatges no inclouen les plusvàlues obtingudes en les carteres de deute sobirana, amb les quals aquesta ràtio s'enfilaria fins al 14,22%.

 

Comentaris