818 €, una hamburguesa i un gelat, el sou de Burger King

 

Les retribucions dels treballadors de Burger King s'ha fet públics a través de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El text recull tots els articles del conveni col·lectiu que el regirà durant aquest any a l'empresa americana. Entre ells destaca el sou mínim fixat per l'empresa que se situa en 818 euros bruts al mes. Els sous oscil·len entre els 11.456 i els 18.597 euros bruts l'any, amb un mínim de 14 pagues. Així doncs, i segons el BOE els sous són els següents:

 

  

 

Article 26. Garantia retributiva.

  

A partir del dia 1 de gener de 2017, i per als Grups i subgrups definits en l'article 15 del Conveni Col·lectiu, la retribució mínima garantida és la següent:

  

- Grup V: Els treballadors contractats a jornada completa, percebrien anualment 11.456 euros bruts.

  

- Grup IV: Els treballadors contractats a jornada completa, percebrien anualment 13.223 euros bruts.

  

- Grup III: Els treballadors contractats a jornada completa, percebrien anualment 14.688 euros bruts.

  

- Grup II: Els treballadors contractats a jornada completa, percebrien anualment 16.688 euros bruts.

  

- Grup I: Els treballadors contractats a jornada completa, percebrien anualment 18.597 euros bruts.

 

 

 

  

 

A més, i amb la idea de complementar els sous dels seus treballadors, Burger King ofereix la possibilitat d'un àpat diari basat en una hamburguesa Whopper i un gelat.

  

 

  

 

  

 

Article 37. Manutenció.

  

Es manté el sistema de manutenció en els termes que ve gaudint actualment, inclòs al menú d'empleat la possibilitat que l'hamburguesa sigui un Whopper i, incloent-hi com a complement a més dels ja estipulats, el Sandy.

  

 

 

 

 

  

 

El text recull també que els treballadors tenen dos dies de descans i apunta que en cas de trasllat dels treballadors a un radi de 50 km o inferior, no tindrà cap problema pels treballadors, pel que no existirà cap ampliació extra del sou percebut.

 

 

Comentaris