Quatre de cada deu estrangers residents a Catalunya parlen català

Però el castellà és la llengua d'ús habitual per un 56% dels catalans i només un terç dels catalans té el català com a llengua materna, segons un estudi de l'IEC

Quatre de cada deu ciutadans nascuts fora de Catalunya o l'estat saben parlar català. D'aquests un 95% entenen el català, un 77% el sap parlar i un 60% l'escriu, segons dades del primer estudi sobre 'Coneixements i usos del català a Catalunya 2010', elaborat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en col•laboració amb la Xarxa CRUSCAT.

Això suposa una millora generalitzada del català respecte els darrers anys, ja que el 1986, l'única referència trobada pels autors de l'estudi, la capacitat d'escriure el català se situava entre el 20% i el 50% de la població, mentre que ara se situa entre el 40% i el 90%.

Malgrat aquestes dades optimistes, la composició sociolingüística de Catalunya segueix marcada pel domini del castellà. D'una població de 6.421.000 habitants, la llengua inicial (o materna) del 56,7% dels catalans és el castellà; pel 35,3% ho és el català, i pel 7,6% ho són altres llengües.

Només un terç dels ciutadans té la llengua materna


Es pot dir doncs, que aproximadament només un terç de la població catalana té el català com a llengua materna. I en el terreny de la competència (capacitats) lingüística, el nivell de comprensió, parla i escriptura d'ambdues llengües segueix essent favorable al castellà.

Pel que fa als usos lingüístics, el castellà és la llengua d'ús habitual per un 56% dels catalans, mentre que el català ho és d'un 39% de la població. Dins d'aquest percentatge, un 32% dels catalans usen la llengua a casa, i en canvi només un 20% ho fa amb els amics. En canvi, en els estudis la xifra augmenta fins el 55%.

El català als territoris de parla catalana

Com s'ha dit, el 35% de la població a Catalunya té com a llengua inicial el català. Aquest índex és superior a les Balears, amb un 53% de la població, i molt inferior al País Valencià, amb un 22%. Tenint en compte l conjunt de territoris de parla catalana, el 32% de la població té com a llengua inicial el català.

En un anàlisi detallat per comarques, l'estudi de l'IEC constata que a les comarques de la Terra Alta, les Garrigues i la Ribera d'Ebres és on més presència del català es detecta, mentre que al Baix Llobregat, la Val d'Aran i el Barcelonès, on menys s'usa el català com a llengua habitual.

 
 

Comentaris