Professors universitaris defensen el català a les aules

Un centenar de docents de set centres diferents presenten el manifest "Declaració de les Universitats"

Més d'un centenar de professors de diverses universitats catalanes han llançat un manifest titulat 'Declaració de les universitats' per defensar el model d'immersió lingüística actual, en el qual el català és l'idioma vehicular a les aules.

"No podem mantenir-nos passius davant de la instrumentalització política que s'està fent del nostre model d'immersió", diu el manifest en referència a la Sentència del Tribunal Suprem (TS) i a les conseqüents declaracions dels partits polítics.

En el manifest es recorda que el sistema educatiu català és un dels pocs de món que garanteix el coneixement dels dos idiomes oficials un cop s'acaba l'ensenyança obligatòria.

Concretament, recuperen l'estudi del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu del 2008 ha conclòs que els alumnes de quart de Secundària obtenen un alt coneixement del català (90,3%), però encara més alt del castellà (94%).
A més, segons aquests professors, els estudis realitzats sobre els alumnes educats en aquest sistema demostren que el model d'immersió "no limita en absolut" el rendiment acadèmic i, a tall d'exemple, han recordat que Catalunya està per sobre de la mitjana espanyola i de l'Ocde en comprensió lectora, segons l'últim informe Pisa.

No a la segregació

Una altra de les virtuts del model d'immersió és que no segrega els alumnes per la llengua d'origen i això permet conformar una societat més cohesionada.

Subscriuen el manifest docents de la Universitat de Barcelona (UB), l'Autònoma (UAB), la de Girona (Udg), la Rovira i Virgili (URV), la de Lleida (UdL), l'Oberta de Catalunya (UOC) i la Ramon Llull (URL).

 
 

Comentaris