Impuls a la difusió de l'obra de Miquel Martí i Pol

La Diputació de Barcelona, l'ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol han signat un conveni de col·laboració per impulsar la difusió de l'obra i la figura del poeta. L'acord permetrà la suficiència financera de la Fundació.

Potenciar i divulgar l'obra de Miquel Martí i Pol i donar un impuls a la Fundació que porta el seu nom fins que tingui prou força per funcionar sola. Aquesta és l'essència del conveni de col·laboració que aquest mes d'octubre han signat la Diputació de Barcelona, l'ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol. Segons aquest conveni, la Diputació -que és la propietària del llegat íntegre del poeta des del 2003- en cedeix l'usdefruit a la Fundació per un període de 20 anys. L'objectiu és que l'entitat pugui gestionar-lo directament de manera que els ingressos que generi la seva explotació contribueixin gradualment a la suficiència financera de la institució.

 

 

Segons la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, l'acord «culmina la voluntat de la Diputació de preservar i difondre el llegat del poeta, perquè la Fundació comptarà amb més recursos per professionalitzar-se i fixar-se objectius ambiciosos». Així, segons el Conveni, la Diputació farà una aportació anual de 80.000 euros a la Fundació Miquel Martí i Pol durant els exercicis pressupostaris 2016, 2017, 2018 i 2019. Aquesta aportació anirà disminuint a partir del 2020 i els dos exercicis posteriors, el 2021 i el 2022, amb 60.00, 40.000 i 20.000 euros respectivament. La voluntat és que a partir de 2023 la Fundació s'autofinanciï.

 

 

D'altra banda, la Diputació de Barcelona contribuirà a la professionalització de la Fundació, facilitant que es doti d'una estructura de personal directiu i tècnic i atenent les seves necessitats. Una comissió d'estudi i seguiment redactarà un programa pels pròxims anys que marqui les principals línies de treball de la Fundació per al compliment dels objectius de col·laboració previstos al conveni.

 

 

La Fundació

 

 

La Fundació Privada Miquel Martí i Pol es va constituir a finals del 2006 per contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta. En van ser fundadors l'Ajuntament de Roda de Ter, la Universitat de Vic, la vídua del poeta i l'Associació d'Amics de Miquel Martí i Pol. La vinculació de la Diputació amb la Fundació ha estat decisiva des del seu origen.

 

 

En aquesta nova etapa, i amb el suport de la Corporació, la Fundació es planteja com a principals objectius reunir, conservar i aprofitar científicament tot el llegat de Miquel Martí i Pol, així com l'estudi i la promoció de la seva obra. 

 

 

Des de la seva seu a Roda de Ter –el poble on va viure i va morir Martí i Pol i on se'n conserva el llegat- la Fundació vol impulsar el vincle entre la dinamització local de la cultura i la dinamització comercial i turística. També es volen crear lligams amb la comarca d'Osona i amb Catalunya, i estendre després l'àrea d'influència a l'àmbit internacional.

 

 

El llegat de Miquel Martí i Pol

El llegat del poeta, propietat de la Diputació de Barcelona, el formen, bàsicament, el seu arxiu personal –amb documentació de premsa i activitats culturals-, obres d'art originals dedicades A Martí i Pol, el fons d'art del poeta, manuscrits i correspondència, primeres edicions dels seus llibres, la seva biblioteca –amb més de 5.000 volums-, i les llibretes de notes en què va escriure els seus poemes.

 

Comentaris