En un mundo mejor| Susanne Bier |

Aquest drama danès explora els conflictes familiars no resolts a través de Anton, un metge idealista que coopera en un país en guerra

Anton és un metge Danès que viu allunyat de la seva família tractant les víctimes d'un país africà en guerra. La distància fa que el seu matrimoni trontolli. Mentrestant el seu fill, Elia, és víctima d'abusos per part d'alguns companys d'escola. La dissort d'Elia canvia quan un nou company de classe provinent d'Anglaterra, Christian, li fa costat. La protecció de Christian a Elia comportarà una història de violència, amb els antics maltractadors com a víctimes, que trasbalsarà la visió idealística que Anton tenia del món.

Aquesta filmació, amb Susanne Bier al càrrec de la direcció, ha assolit un bon acolliment entre crítica i públic, així com la selecció per formar part del cartell de diversos festivals de cinema independent.

1676

 
 

Comentaris