El Parlament aprova la modificació de les lleis del CAC i la CCMA

La proposició és fruit d'una iniciativa presentada per tots els grups i subgrups parlamentaris

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la proposició de llei que modifica les lleis del CAC i de la CCMA, que afecta principalment aspectes relatius als òrgans de govern i és fruit d'una iniciativa presentada per tots els grups i subgrups parlamentaris.

La modificació obliga que els presidents i els membres del CAC i del Consell de Govern de la CCMA siguin elegits per majoria de dos terços del Parlament, sense opció, com ara, d'una segona votació en què la majoria absoluta sigui suficient.

La proposició de llei també amplia de sis a set els membres del Consell de Govern de la CCMA, redueix de sis a cinc els del CAC, explicita que tots ells estan subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat i imposa la representació paritària de dones i homes en tots dos òrgans.

Entre altres canvis, la iniciativa també estableix que per elegir els directors de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio el Consell de Govern de la CCMA haurà de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats, i que els setze membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de la CCMA hauran de ser elegits per la majoria de dos terços del Parlament sense opció tampoc a una segona votació.

 

Aquest sistema d'elecció parlamentària serà aplicable a les renovacions de càrrecs pendents de fer en el moment que entri en vigor la iniciativa, segons estableix el mateix text de la proposició, que ha arribat a aquest darrer debat al Ple amb sis esmenes vives, dues de Cs (rebutjades), tres de CatECP (rebutjades) i una de la CUP (rebutjada).

 

Comentaris