La ceràmica: marca d'identitat de La Bisbal d'Empordà

Es pot visitar el Museu de terrissa i ceràmica industrial, que vetlla per la preservació d'aquest patrimoni local

Un dels trets característics de la capital del Baix Empordà és el fet que La Bisbal d'Empordà és un dels centres ceràmics capdavanters de Catalunya. I és que la ceràmica és i ha estat una de les principals activitats econòmiques de la població, almenys des del segle XVIII.

La ceràmica bisbalenca ha experimentat canvis significatius en el decurs de la seva història paral·lels a la importància creixent que ha assolit aquesta activitat. Fins al segle XVII, la producció es limitava a un àmbit estrictament local, i és a partir del segle XVIII i especialment des de finals d'aquest segle quan creix la demanda de terrissa bisbalenca.

A partir del segle XIX viu la seva edat d'or, ja que és un moment en el qual els productes no només es comercialitzen a Catalunya sinó que també arriben a les colònies espanyoles d'ultramar. És llavors quan es produeix un gradual procés d'especialització. Posteriorment, al segle XX, l'abandó gradual de les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals cap a una ciutat més urbana, i 'aparició de nous materials com el plàstic, trenquen aquest desenvolupament tradicional de la terrissa, que comença a esdevenir un element decoratiu en perdre la seva funció originària. Amb tot, l'aparició del turisme de masses va permetre a alguns obradors bisbalencs reorientar la seva producció.

Experimentant l'art de la Terrissa.

Experimentant l'art de la Terrissa

 

Avui, la Bisbal es diferencia d'altres centres productors de ceràmica en el fet que la producció es troba molt diversificada; no només es produeixen articles de terrissa, sinó que existeix un sector molt important dedicat a la ceràmica aplicada a la construcció i un altre ocupat en l'elaboració de ceràmica decorativa.

La importància d'aquesta activitat es reflecteix clarament en el paisatge urbà de la ciutat, caracteritzat per les esveltes siluetes d'antigues xemeneies industrials i per una àrea comercial dirigida a la comercialització dels diferents productes ceràmics. A més de la intensa activitat industrial i econòmica que dóna la ceràmica a la població, s'han fet diferents actuacions que en l'àmbit institucional, tant pel que fa als aspectes formatius (Escola de Ceràmica) com pels estrictament culturals i de recuperació dels testimonis materials generats per aquesta activitat (Terracotta Museu).

El Museu de terrissa i ceràmica industrial de la Bisbal és una de les poques institucions que existeixen en aquest moment a Catalunya que tenen com a objectius principals la preservació, la conservació i la difusió del patrimoni material i cultural de la ceràmica.

Més informació
 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?