Mireia Domènech i Bonet

Periodista especialitzada en relacions i comunicació internacional. En els darrers 15 anys ha treballat d'assessora en comunicació corporativa així com política tant per a organitzacions europees i catalanes públiques i privades. Des de 2013 observa, analitza i explica el procés des del cor d'Europa, frontera germanosuïssa. El gener de 2019 publica amb K. Schreiber el llibre per explicar el procés al públic francòfon "Le choix de l'indépendance en Catalogne. Regards croisés d'acteurs et d'experts" (Presses Universitaires de Perpignan).