Jordi Vives Faig

Jordi Vives Faig (@jvfaig) Historiador, educador, gestor cultural i el que faci falta. Coeditor de la Revista Ab Origine (@revistaborigine) i portaveu d'Universitats per la República (@unisxrepublica)