Dolors Català

Pagesa d’Arbeca, presideix l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya, una entitat que lluita per valoritzar el paper de la dona al món rural i vetlla per donar visibilitat a la seva feina, defensar els seus interessos i necessitats, crear sinergies i millorar la igualtat d’oportunitats del sector.