David Vallespin

És professor i investigador de Dret de la Universitat de Barcelona (UB), així com catedràtic de Dret Processal i membre de l'Institut de Dret Públic, reconegut com a Observatori de la UB, i del Transjus (Institut de Recerca de la Facultat de Dret de la UB). Ha estat secretari del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Facultat de Dret de la UB, delegat del Rector per la Governança i la Reforma de l'Estatut i Vicerector d’Estructures i Governança, entre 2015 i 2016